سندرم مونچاسن یک اختلال روانی شدید است که طی آن فرد وانمود می کند بیمار است و عمدا سبب بیماری و یا آسیب به خود شده به این منظور که بتواند نیازهای شدید عاطفی خود را به واسطه توجه و همدردی سایرین تامین کند. 

▪️افراد مبتلا به سندرم مونچاسن خود را به سوی انجام جراحی های پرخطر سوق می دهند و یا سعی می کنند که در نتیجه جواب های آزمایشگاهی دستکاری کرده و خود را بیمار جلوه دهند. 

▪️سندرم مونچاسن فرمی از اختلالات ساختگی است. علت اصلی سندرم مونچاسن شناخته شده نیست اما محققین اعتقاد دارند که بسیاری از اختلالات روانی ناشی از ترکیب علل بیولوژیکی، ژنتیک و تجربیات زندگی است. 

▪️تاریخچه ای از آزار و یا فراموش شدن توسط والدین در دوران کودکی و تاریخچه ای از بستری های متوالی در این افراد دیده می شوند.نام این بیماری مرتبط با نام «ون بارون مونچاسن» افسر آلمانی در قرن ۱۸ است.