کلينيک و مرکز مشاوره مدت با هدف رعایت دقیق اصول زیر ایجاد شدند:


احترام به حقوق و شأن مردم:

تلاش خواهیم کرد به عزت، حریم خصوصی و محرمانه بودن اطلاعات افرادی که با آنها حرفه­ای کار می‌کنیم،  احترام بگذاریم و نیاز مراجعین برای شناخت، درمان، رشد و آرامش در هر تصمیم و رفتاری اولویت اول ما است.

عدالت:

به معنای وسیع­تر، عدالت مربوط به یک مسئولیت منصفانه و بی­طرف است. چمان اعتقاد دارد  که مردم حق دارند به پیشرفت‌هایی که در زمینه روانشناسی صورت گرفته است، دسترسی داشته و از آن بهره‌مند شوند. و برای روانشناسان چمان مهم است که با مردم به طور یکسان رفتار کنند و شرایطی را فراهم کند که افراد با جایگاه اقتصادی، سطح سواد و فرهنگ متفاوت قابلیت بهره‌مندی از خدمات چمان را به طور یکسان دارا باشند.

صداقت:

روانشناسان چمان در پژوهش و عمل، هرگز سعی در فریب و ناسازگاری نخواهند داشت. در تحقیقات یا جلسه درمان‌، فریب می‌تواند شامل ساختن یا دستکاری نتایج به نوعی برای رسیدن به نتایج مطلوب باشد. متخصیصن چمان همچنین در عمل به شفافیت و صداقت تلاش می‌کنند.

پایبندی:

متخصصین چمان وظیفه اخلاقی دارند تا اطمینان حاصل کنند که سایر افراد در حرفه خود نیز از معیارهای اخلاقی بالا پیروی می‌کنند و مراجعین را تنها بنا به هدف درمان به دیگر متخصصان ارجاع می­دهند و در فعالیت­هایی مشارکت خواهند ‌کرد که موجب تقویت پیروی اخلاقی و رفتار دیگر همکاران می‌شود.

متخصصین چمان برای از بین بردن تعصبات، وابستگی‌ها و پیش داوری‌های ممکن‌ کمر همت بسته­اند تا روی کار آنها تأثیر نگذارد. متخصصان چمان در شروع رواندمانگری با فرد یا  گروه،  انتظارات توافق شده را در چارچوب ارائه درمان بیان می‌کنند، رضایت آگاهانه مراجع کننده یا مراجعین را کسب می کنند، روند درمان را توضیح می‌دهند، و همچنین محرمانه بودن و برخی از محدودیت‌های محرمانه بودن، مانند مواردی که مراجع  برای خود یا دیگران خطر فوری ایجاد می‌کند، مورد توافق قرار می­دهند.

آنچه را که برای انجام کار آموخته اند و همچنین آنچه که برای انجام آنها آموزش دیده اند، را روشن می‌سازند. متخصصین چمان معتقد به کار گروهی هستند و برای درمان یک مراجع با تیمی‌ از متخصصان سلامت روان همکاری می‌کنند.