تلفن : 02142312

        آیا شما جزو کسانی هستید که برای هرکاری می بایست تایید دیگران را داشته باشید ؟

        🔴 آیا قبل از خرید لباس یا وسائل شخصیتان عکس آن را برای دوستان و خانواده میفرستید تا آنها نظر نهایی را بدهند؟

        🔴 آیا همیشه بعد از انجام هرکاری احساس ناکافی بودن دارید ؟ 


        ⚠️ اگر به سوال های بالا پاسخ مثبت می دهید  این مطلب برای شماست تا نسبت به این رفتارتان آگاه شوید!


        رهایی از تایید طلبی 


        "از اینکه دیگران شما را تایید نکنند، ترسی به دل راه ندهید ."


        بدون شک، ترس از تایید نشدن از بزرگترین ترس‌های رایج در میان مردم است . 


        🔴 همه ما می‌خواهیم مورد تایید دیگران قرار بگیریم و از سوی آن‌ها پذیرفته شویم . البته این مسئله بسیار مطلوب است اما اگر فکر کنیم برای تایید شدن از سوی آن‌ها باید هرکاری که می‌خواهند انجام دهیم و هرجور اراده می‌کنند رفتار کنیم ، فکری است نادرست که باعث نابودی استقلال ما می‌شود .


        تایید دیگران هنگامی به نقطه ضعف تبدیل می‌شود که به صورت یک نیاز درآید .


         به طوریکه مجبور شوید بخشی از وجود و شخصیت خود را در برابر تایید، به دیگران واگذار کنید .


        ✅ پس هرگاه عمل ‌تایید طلبانه‌ای از شما سر زد،خودتان را با صدای بلند تصحیح کنید.