تلفن : 02142312

چگونه این احساس را که "به اندازه کافی انجام نداده ام"، کنار بگذاریم؟!

چگونه این احساس را که "به اندازه کافی انجام نداده ام"، کنار بگذاریم؟!


◀️ برای "زمانی که مفید سپری شده است" تعریفی داشته باشید.
آگاه شدن معمولا اولین قدم برای حل مشکلات ماست. در این مرحله ما می بایست تعریفی برای مفید سپری کردن زمانمان داشته باشیم. به اقداماتی که به شما احساس رضایت واقعی می دهند توجه کنید و آن ها را شناسایی کنید.

◀️ فرآیندگرا باشید.
ما معمولا هدف گرا هستیم. هدف گرا بودن از این جهت می تواند خطرناک باشد که احساس موفقیت را تا دست یابی به هدف، به تاخیر می اندازد.

◀️ از این به بعد، فرآیندگرا رفتار کنید و یاد بگیرید که از گام های کوچکی که در مسیر حرکت به سوی هدف بزرگ برمی دارید، لذت ببرید.

◀️ اهداف کلان، اهداف خرد
تمرین کنید که به قدم بعدی خود به عنوان هدف نگاه کنید. هدف های بزرگ در واقع شامل گذار از همین مشکلات و قدم های کوچکی هستند که می بایست یا آن ها را پشت سر بگذاریم.
◀️ اینکه همواره نگاهی به هدف بزرگ تر داشته باشیم، دلهره آور است. فقط بر روی اقدام بعدی که باید انجام دهید تمرکز کنید.

◀️ پیروزی های کوچک خود را جشن بگیرید.
جشن گرفتن بردهایمان در طول مسیر راهی عالی برای علاقه مند شدن به ادامه است.
با خودتان سخت گیر نباشید. بابت زمان هایی که پیشرفت کرده اید به خودتان افتخار کنید. این رفتار در طول زمان اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد.

◀️ استراحت را دست کم نگیرید.
زمانی که ارزش استراحت مناسب را درک کنیم، راحت تر می توانیم اعتیاد خود را به مشغولیت مداوم کاهش دهیم.

◀️ برای دستیابی به اهدافمان به طور موثر، به کسب انرژی نیاز داریم. استراحت کافی و اولویت دادن به خواب، کلیدهای موفقیت در بلندمدت هستند.