قوانین و مقررات سايت کلينيک به اين شرح است :

در صورت عدم پاسخگويي تلفن مرکز در ساعات غير اداري با ايميل کلينيک و يا شماره واتس اپ کلينيک در ارتباط باشيد :

شماره واتس اپ کلينيک : 09387586508

آدرس ايميل:modatclinic@gmail.com