تلفن : 02142312


اشتباهاتی که در زبان بدن مرتکب میشویم!


تغییر حالت طبیعی بدن آسان نیست اما اگر این تغییر با آگاهی انجام پذیرد، می تواند پیام بهتری را به اطرافیان شما منتقل کند. و سرانجام، با گذشت زمان، این سبک جدید تلاش کمتری از شما خواهد گرفت. حتی ممکن است در نتیجه احساس اضطراب کمتری داشته باشید. در ادامه به اشتباهاتی در زبان بدن می پردازیم که ممکن است تا کنون مرتکب شده باشید.

همین حالا به نحوه نشستن یا ایستادن خود نگاه کنید. کج هستید یا راست قامت؟ آیا شانه های خود را آویزان کرده اید، یا آنها را به سمت بالا نگه داشته اید؟

به پایین نگاه کردن: وقتی خم می شوید، احتمالاً به پایین نیز نگاه می کنید. شاید هنگام راه رفتن، ملاقات با شخصی دیگر یا هنگام گفتگو به پایین نگاه کنید. نگاه کردن به پایین به دیگران می گوید که مضطرب و یا در حال پنهان کردن چیزی از ایشان هستید.

 دست دادنِ ضعیف: ضعیف دست دادن بیشتر از آنکه فایده داشته باشد به شما آسیب می رساند هرچند که ممکن است روش همیشگی شما برای دست دادن باشد.

 لبخند مصنوعی داشتن: آیا لبخندهای شما واقعی هستند؟ دیگران می توانند تشخیص دهند که شما در حال لبخند مصنوعی هستید چراکه لبخند مصنوعی فقط لب های شما را درگیر می کند نه دیگر اعضای صورتتان.

اجتناب از تماس چشمی: اگرچه وقتی کسی با شما صحبت می کند وسوسه می شوید که به دورتر و یا پایین نگاه کنید، اما اجتناب از تماس چشمی نشان دهنده بی علاقگی به فرد یا گفتگو است. در شصت درصد گفتگوها تمرین کنید که به چشم مخاطب خود نگاه کنید. برقراری ارتباط چشمی بیش از این میزان، به معنای خیره شدن تلقی می گردد.

دست به سینه ایستادن: این کار را اگر به هر دلیلی از جمله سرد بودن هوا، اضطراب و یا راحت بودن انجام دهید، دست به سینه ایستادن این پیام را به طرف مقابل ارسال می کند که “از من دور شو!”. این کار را انجام ندهید.

بی قراری: آیا با مو، لباس و یا خودکار خود در حین گفتگو بازی می کنید؟ بازی کردن با اشیای در دست یا لباس هایتان در حین گفتگو، باعث می شود اضطراب کمتر و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. 
این سبک بی قراری ها، همچنین تمرکز بر حرف های دیگران را نیز دشوار می کند.

حواس پرتی: تا جایی که ممکن است بر روی مکالمه خود تمرکز کنید. اگر باید چند کار را همزمان انجام دهید، ابتدا عذرخواهی کنید و در سریع ترین حالت ممکن به ادامه گفتگو بپردازید.