تلفن : 02142312


افراد مبتلا به بیماری های خاص مانند سرطان، از زمانیکه متوجه بیماری خود می شوند، ممکن است در هر برهه از روند درمان، مسائل و حالات روانی متفاوتی را تجربه کنند.

سرطان و بیماری های خاص، علاوه بر اینکه جسم بیمار را وارد فاز جدیدی می کنند بلکه حال روانی فرد مبتلا و اطرافیان او را نیز دستخوش تغییراتی خواهند کرد و از طرفی، در فرآیند درمان، به موازات پیشبرد دارو درمانی، نباید از تاثیر بسزای سلامت روان فرد و خانواده اش غافل شد.

مطالعات نشان می دهند افرادی که سطح اضطراب خود را کنترل می کنند، امید خود را از دست نمی دهند و از شرایط روانی خود مراقبت می کنند، می توانند روند درمان فیزیکی خود را با موفقیت بیشتری سپری کنند.

سایکوآنکولوژی، نوعی از خدمات تخصصی روانشناسی است که در مراحل مختلف فرآیند درمان، به کمک فرد مبتلا، خانواده و اطرافیانش می آید تا بتوانند مسیر پیش رو را، با حفظ سلامت روان خود طی کنند.

با بهره گیری از پشتیبانی های متخصصان سایکوآنکولوژی، فرد مبتلا و خانواده احساساتی نظیر انکار بیماری، خشم نسبت به بیماری، خود و اطرافیان، احساس گناه، اضطراب، ترس مراحل بعدی و ... را شناخته و از پیش به ابزار روانی کنترل این تجربیات مجهز می گردند.

 

دپارتمان سایکوآنکولوژی در کلینیک مدت با مدیریت خانم دکتر پریسایزدانی، روان درمانگر بیماری های خاص، مشغول ارائه خدمات می باشد.

جهت ارتباط با این دپارتمان و دریافت جلسات مشاوره با شماره 02142312 تماس بگیرید.