تلفن : 02142312
فرناز شمیلی

فرناز شمیلی

شماره سازمان نظام ۷۴۴۸


خانواده درماني کودک و نوجوان رواندرماني فردي

شهر
تهران
قابلیت رزرو
دارد
نحوه پرداخت
آنلاین


کارشناس ارشد روان شناسی

آدرس مطب 1

کوی نصر،گیشا، پلاک 19، کلینیک مدت 2142312

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته