تلفن : 02142312
علیرضا جمشیدی

علیرضا جمشیدی

شماره سازمان نظام 15249


زوج درماني رواندرماني فردي

شهر
تهران
قابلیت رزرو
دارد
نحوه پرداخت
آنلاین


دکتری روان شناسی بالینی

آدرس مطب 1

کوی نصر،گیشا، پلاک 19، کلینیک مدت 2142312

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
باز باز باز باز باز باز باز