تلفن : 02142312
سمیه عابدینی

سمیه عابدینی

شماره سازمان نظام 13208


خانواده درماني کودک و نوجوان

شهر
تهران
قابلیت رزرو
دارد
نحوه پرداخت
آنلاین


دکتری روان شناسی

آدرس مطب 1

کوی نصر،گیشا، پلاک 19، کلینیک مدت 2142312

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته