تلفن : 02142312
فهیمه برخورداری

فهیمه برخورداری

شماره سازمان نظام 7367


زوج درماني

شهر
تهران
قابلیت رزرو
دارد
نحوه پرداخت
آنلاین


دکتری روان شناسی

آدرس مطب 1

کلینیک و مرکز مشاوره مدت 2142312

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
بسته بسته بسته بسته بسته بسته بسته

آدرس مطب 2

کوی نصر،گیشا، پلاک 19، کلینیک مدت 2147483647

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
باز باز باز باز باز باز بسته