تلفن : 02142312


بر روی مشاهده ویدئو کلیک کنید تا ویدئو مربوط به خانم دکتر سحر عرب پور که در مورد اختلال پانیک، علائم بروز آن و نحوه درمان می گویند را مشاهده کنید.