تلفن : 02142312

سرکوب جنسی چیست؟◀️ فردی که سرکوب جنسی را تجربه می کند، نسبت به رابطه جنسی باورها و احساسات منفی دارد که ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه باشند. این افراد ممکن است رابطه جنسی، تمایلات جنسی یا احساسات جنسی را بد، شرم آور یا اشتباه بدانند.

◀️ یکی از ساده ترین نشانه های سرکوب جنسی، ناراحتی در مورد مسائل جنسی است. ممکن است فردی در حین صحبت در مورد رابطه جنسی احساس خجالت کند و قادر به حفظ خونسردی خود نباشد.
البته، برای اکثر مردم عادی است که با صحبت آشکار درباره رابطه جنسی، درجات خفیفی از ناراحتی را احساس کنند. اما علائم سرکوب جنسی می‌تواند شامل پاسخ‌های احساسی و یا فیزیکی قوی در هنگام بحث جنسی باشد. 
◀️ اگر فردی که تجربه سرکوب جنسی دارد، تسلیم رابطه جنسی شده یا به فکر صمیمی شدن با افراد دیگر می افتد، غم و اندوه شدیدی را ممکن است تجربه کند.
◀️ وقتی فردی به گونه‌ای تربیت شده است که رابطه جنسی را شرم‌آور و نامناسب می‌بیند، لذت بردن از آن یا حضور در چنین موقعیتی برایش دشوار است. افرادی که با سرکوب جنسی دست و پنجه نرم می کنند، اغلب به جای لذت بردن از رابطه جنسی با شریک زندگی، مشغول تحمل کردن وضعیت هستند. این مطلب می تواند منجر به نارضایتی بین شرکای جنسی شود. 

◀️ چگونه سرکوب جنسی را مدیریت کنیم؟
فردی که با سرکوب جنسی دست و پنجه نرم کرده است ممکن است بتواند با پیاده سازی روش های درمانی به کمک یک درمانگر از رابطه جنسی و صمیمیت، آرامش و لذت دریافت کند. 

◀️ درمانگر می تواند در قالب یک سیستم حمایتی، مراقبتی و بدون قضاوت نگرش ها و احساسات سالم تری نسبت به رابطه جنسی ایجاد کند.