تلفن : 02142312

مکانیسم دفاعی جابجایی چیست؟◀️ یک کارمند توسط رئیس خود به دلیل عملکرد ضعیف در حین ارائه مورد سرزنش قرار می گیرد. کارمند محل کار را ترک می کند تا در یک رستوران ناهار بخورد و در آنجا سر کارکنان به خاطر اشتباه کوچکی که در سفارش او رخ داده است فریاد می زند.

◀️ شما از همسرتان آزرده هستید زیرا او در کارهای خانه به شما کمک نکرده است. وقتی از بچه هایتان می خواهید کمک کنند و آنها با غرغر پاسخ می دهند، شما بر سر آنها فریاد می زنید و آنها را متهم می کنید که هرگز در خانه کمک نمی کنند.

◀️ مکانیسم دفاعی جابجایی زمانی اتفاق می افتد که ما احساسات و اعمال خود را از هدف واقعی مورد نظر به یک هدف جایگزین تغییر می دهیم که عموما دلیل آن رهاسازی احساسات فروخورده است.
اگر از این خشم جابجا شده غافل باشیم و یا حتی آگاه باشیم اما این رفتار اغلب تکرار شود، می تواند مشکلات جدی در زندگی ما ایجاد کند که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم.

◀️ ابراز نامناسب احساسات: بیشتر احساسات ناشی از این مکانیسم، افراطی و نامتناسب هستند.
بروز چرخه های خشم و منفی گرایی: مثلا کارمند از دست رئیس خود عصبانی است، عصبانیت خود را بر همسرش ابراز می کند، همسر با فرزندان بدرفتاری می کند، بچه ها با یکدیگر دعوا می کنند و این چرخه ادامه پیدا می کند.
بوجود آمدن مشکلات در روابط: از آنجایی که اغلب، نزدیکانمان هدف احساسات جابجا شده قرار می گیرند، احساس رنجش که سلامت و ثبات رابطه را تضعیف می کند، بروز می کند.

◀️ مانند هر مکانیسم دفاعی، جابجایی در کوتاه‌مدت خوب است، با این حال، زمانی که در درازمدت ادامه یابد، می‌تواند منجر به عوارض بزرگی شود. به همین دلیل بسیار مهم است که آن را به شیوه ای سالم هدایت کنیم و راه حل های جایگزین ارائه دهیم.

◀️ به عنوان مثال متفاوتی از این مکانیسم، فردی را در نظر بگیرید که چون نمی تواند سر رئیسش فریاد بزند، تا زمانی که حالش بهتر شود، به یک کیسه بوکس مشت می کوبد. این روش جابه‌جایی اغلب کاملاً رضایت‌بخش و قابل اجرا برای آزادسازی ایمن‌تر انرژی است.

◀️ تشخیص مکانیسم جابجایی در خودمان می تواند سخت باشد، اگر نگران نحوه استفاده از این مکانیسم دفاعی هستید، درمان می تواند به شما کمک کند تا ببینید چه زمانی اعمال، کلمات یا رفتارهای شما واقعاً یک مکانیسم دفاعی هستند.

◀️ هنگامی که یاد گرفتید جابجایی را تشخیص دهید، می توانید برای به چالش کشیدن مکانیسم دفاعی از طریق تغییر تفکر و رفتار خود قدم بردارید و راه های موثرتری برای مقابله پیدا کنید.