تلفن : 02142312

اثر دومینو چیست؟◀️ اثر دومینو بیان می کند هنگامی که شما تغییری در یک رفتار ایجاد می کنید، یک واکنش زنجیره ای فعال شده و باعث تغییر در رفتارهای مرتبط نیز می شود.
مثلا شروع به باشگاه رفتن، می تواند منجر به خواب بهتر در شب یا افزایش تمرکز در محل کار شود، حتی اگر مستقیماً هدف قرار نگرفته باشند.

◀️ اما اثر دومینو در مورد عادات منفی نیز صدق می کند.
مثلا یک سر زدن کوتاه به گوشی می تواند منجر به وقت گذرانی طولانی در رسانه های اجتماعی و به تعویق افتادن کارهای دیگر شود.
◀️ حالا چگونه می توانیم از اثر دومینو به صورت بهینه استفاده کنیم؟

▪️مرتب کردن تخت خواب
مرتب کردن صبحگاهی تخت، ساده ترین دومینوی روزانه است.
شما روز خود را با یک برد شروع می کنید و این انرژی را به اقدامات بعدی خود منتقل خواهید کرد.

▪️داشتن روتین صبحگاهی
انرژی حاصل از اولین پیروزی روزانه شما، کمک می کند که آسان تر وارد روتین صبحگاهی خود شوید.
پس از بیدار شدن از خواب با برخی عادات سالم به روز خود ادامه دهید.
به عنوان مثال، کتاب بخوانید، مدیتیشن یا پیاده روی کنید.

▪️انجام وظایف اصلی روزانه
فرآیندی که پشت سر گذاشته  اید، شما را آماده کرده است تا بزرگترین وظایف روزانه خود را با اعتماد به نفس و تمرکز بیشتر پیش ببرید. 

▪️قبل از خواب گوشی خود را کنار بگذارید.
کنار گذاشتن گوشی قبل از خواب نه تنها می تواند منجر به خواب بهتر شود، همچنین ممکن است باعث ایجاد یک عادت سازنده جدید قبل از خواب شود، مانند خواندن کتاب.

◀️ اثر دومینو در زندگی شما، خود را چگونه نشان داده است؟