تلفن : 02142312

مراجعین گرامی:

تلاش ما در جهت ارتقا بهبودی و کمک به شما عزیزان در حل مسائل و مشکلات است. برای دستیابی به این هدف، لازم است دوره و فرآیند مشاوره و درمان کامل شود.

لذا عواقب عدم پیگیری و خدشه دار شدن این فرایند بر عهده مراجعین می باشد.


·         در صورت عدم مراجعه در ساعت مقرر زمان خود را از دست خواهید داد. لطفا در ساعت مقرر و تعیین شده مراجعه نمایید.

·         در صورت انصراف، 48 ساعت قبل اطلاع دهید که وقت شما جابجا شود.

·         در صورت انصراف در روز مشاوره تنها 50 درصد هزینه مشاوره عودت داده می شود.

·         هزینه ی مشاوره قبل از شروع جلسه ی درمان دریافت می شود.