تلفن : 02142312
پریسا یزدانی

پریسا یزدانی

شماره سازمان نظام 123456


سایکوآنکولوژی

شهر
تهران
قابلیت رزرو
دارد
نحوه پرداخت
آنلاین


سایکوآنکولوژی، نوعی از خدمات تخصصی روانشناسی است که در مراحل مختلف فرآیند درمان، به کمک فرد مبتلا، خانواده و اطرافیانش می آید تا بتوانند مسیر پیش رو را، با حفظ سلامت روان خود طی کنند. با بهره گیری از پشتیبانی های متخصصان سایکوآنکولوژی، فرد مبتلا و خانواده احساساتی نظیر انکار بیماری، خشم نسبت به بیماری، خود و اطرافیان، احساس گناه، اضطراب، ترس مراحل بعدی و ... را شناخته و از پیش به ابزار روانی کنترل این تجربیات مجهز می گردند. دپارتمان سایکوآنکولوژی در کلینیک مدت با مدیریت خانم دکتر پریسا یزدانی، روان درمانگر بیماری های خاص، مشغول ارائه خدمات می باشد.

آدرس مطب 1

تهران، کوی نصر، خیابان دوم گیشا، پلاک 19 2142312

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
باز باز باز باز باز باز باز