تلفن : 02142312

روانشناسی چگونه به کمک افراد مبتلا به سرطان و خانواده های ایشان می آید؟بر روی مشاهده ی ویدئو کلیک کنید تا ویدئو مربوط به صحبت خانم دکتر پریسا یزدانی از سایکوآنکولوژی (روانشناسی سرطان) را ملاحظه بفرمائید.